Nhóm cộng đồng

Community groups

Nhóm cộng đồng

Sử dụng SeeClickFix để hỗ trợ cho các mối quan ngại của quý vị

  • Theo dõi một khu vực, giúp các thành viên nhóm luôn nhận biết được hoạt động tại địa phương.
  • Quyết định các vấn đề để theo dõi và ưu tiên.

Các nhóm cộng đồng là một phần không thể tách rời của hệ sinh thái SeeClickFix. Quá trình cải thiện dân sự bắt đầu từ công dân thành phố phải tiếp tục thông qua công việc của các tổ chức tại địa phương. Các hiệp hội trong khu vực xung quanh, các quận cải thiện môi trường kinh doanh và các nhóm tình nguyện viên hiện đã dùng SeeClickFix để tiếp nhận các ý kiến khiếu nại của người dân và khuếch đại tiếng nói của họ. Các tổ chức như thế này là những viên đá chủ chốt cho những cây cầu mà chúng ta đang cố gắng xây dựng, từ việc khắc phục các vấn đề đơn giản về chất lượng cuộc sống – như ổ gà phía cuối đường lái xe vào nhà của quý vị - đến các vấn đề lớn hơn có tác động lâu dài đến sức khỏe các cộng đồng của chúng ta.

We know there is no single model of how a community group should pursue its mission. That's why SeeClickFix provides an open online platform that can be scaled to help you address the needs of your cause and your community. By helping community leaders find and connect with others who care, we hope to make the critical mass for a community movement.


Hướng dẫn Bắt đầu Sử dụng

First things first: search for your neighborhood's community page. If you can't find the town/neighborhood/district/whatever that you call home-no worries. Just let us know and we'd be happy to create a page for you.

Tạo một Khu vực Quan sát Công khai để luôn được thông báo đầy đủ theo thời gian thực về các báo cáo mới. Khi một báo cáo được tạo trong khu vực quan sát công khai của bạn, công dân đó sẽ được báo rằng bạn đang lắng nghe.

If you have a web site, you can add SeeClickFix's List Widget and Map Widget to it. This encourages involvement-citizens can see the issues that have been reported or report an issue of their own right on your site.

Hãy thể hiện sự hiện diện, chia sẻ sự hiểu biết, phối hợp với người khác để tìm ra các giải pháp thực tiễn, rồi sau đó nỗ lực thực hiện các giải pháp đó.

Nhóm đang Sử dụng SeeClickFix

If you'd like to see how other groups are already using SeeClickFix to make a difference, check out: