Giới thiệu về SeeClickFix

1
2
4
3

SeeClickFix là một nền tảng giao tiếp dành cho công dân thành phố báo cáo các vấn đề không khẩn cấp, và dành cho các chính quyền theo dõi, quản lý và trả lời – chung quy lại là giúp các cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn thông qua sự minh bạch, cộng tác và hợp tác.

They say all politics is local. While we're not political, we do believe that changes that have a real impact on our daily lives occur at the neighborhood or city level. It's our goal to provide the best tools for residents and governments to communicate for all sizes, populations, and budgets.

Không thể thực hiện được SeeClickFix nếu không có sự trợ giúp. Trên cả những nhóm khởi nghiệp đầy đam mê và phát triển nhanh chóng tại SeeClickFix, phần mềm này chỉ có thể thực sự khả thi nhờ những người tình nguyện và công dân tuyệt vời, cũng như những thành viên trong các chính quyền dù lớn, dù nhỏ, nhưng đều nhiệt huyết với mọi thứ liên quan đến công dân.

Xin giới thiệu đội ngũ của chúng tôi dưới đây, và hãy xem thêm về bạn bè của chúng tôi tại đây

Our Neighborhood